Parterapi

Norsk forbund for psykoterapi har medlemmer innenfor alle typer psykoterapi
- kanskje også en som passer til ditt behov?

vi samler psykoterapeuter fra ulike terapeutiske retninger

gå ikke alene med problemene
- kontakt en av våre terapeuter for en samtale


NFP-terapeuter

– de fleste privatpraktiserende, finnes over store deler av landet.
Vi tilbyr både gruppeterapi, parterapi og individualterapi tilpasset den enkeltes behov.
Alle våre terapeuter har – en minst fireårig utdanning i psykoterapi – ved anerkjente utdanningsinstitusjoner, som tilfredsstiller de faglige krav fastsatt av det Europeiske Forbund for Psykoterapi, EAP. Opptakskrav til disse utdanningene er bachelorgrad eller tilsvarende.

 Felles for terapiretningene i NFP, er et helhetlig syn på mennesket, vi går ut fra at kropp og sinn utgjør en enhet. Vi er ressurs- og mestringsorienterte. Vi møter klientene slik de opplever seg og sin situasjon her og nå. Utgangspunktet for terapien er at alle mennesker har iboende muligheter til å mestre sine egne liv. Vi arbeider bevisst med å mobilisere den enkeltes ressurser og skaperkraft for å få til endring.

Les mer om behandling med psykoterapi

FOR MEDLEMMER

mennesker som trekker hverandre opp av en avgrunn
Praktiserende medlemmer kan gjennom sin psykoterapiforening registrere seg i «finnterapeut.no», samt i Alternativ-registeret og få momsfritak på sine behandlingstjenester. Det kan søkes om sertifisering på europeisk nivå.

Les mer her og her

BLI TERAPEUT
gruppe2Vil du ha en jobb med mening?

Vi trenger flere som tar psykoterapeututdanning for så å bli praktiserende terapeuter. Det er mange tilbud og retninger å velge mellom.

Les mer

TRENGER DU HJELP?

Finn en terapeut som passer for deg.

Besøk våre foreningers hjemmesider for å finne egnet terapeut.

SOM MEDLEM FÅR DU

MEDLEMSGODER

 • Gunstig ansvarsforsikring
 • Via NFP kan medlemsorganisasjonene søke rådgivning og bistand fra VIRKE
 • Mulighet for markedsføring av behandlingstilbudet ditt via finnterapeut.no
 • NFP sin logo kan brukes av undermedlemmene: På visittkort og på egne hjemmesider

FAGLIG FELLESSKAP

 • Et faglig fellesskap
 • Kompetansegivende kurs
 • Årlig fagdag/fagkonferanse
 • Arena for kontaktetablering og tverrfaglig samarbeid

ET POLITISK TALERØR

 • NFP vil å synliggjøre våre medlemsorganisasjoners, og deres utøveres, kompetanse og erfaringer
 • Drive politisk påtrykk for styrket anerkjennelse som yrkesgruppe og for at psykoterapeut blir en beskyttet profesjonstittel
 • NFP vil arbeide for at psykoterapeuter får en naturlig plass i myndighetenes helsearbeid, og at politiske aktører blir bevisst de samfunnsmessige fordelene ved et bredere psykoterapeutisk behandlingstilbud

KVALITETSSIKRING

 • NFP sikrer at det stilles høye faglige krav til psykoterapeuter, både til utdanningsinstitusjoner og utøverorganisasjoner
 • Kvalitetssikrer læringssteder og enkeltutøvere gjennom PFO krav (Profesjonell faglig oppdatering)
 • Kvalitetssikring gjennom autorisasjon og sertifisering på europeisk nivå som medlem av Det europeiske psykoterapiforbundet (EAP)