Month

november 2014

Integrativ terapi som høyskolestudium

Integrativ terapi inngår i mastermodul i klinisk helsearbeid på Høyskolen i Buskerud og Vestfold fra høsten 2015.  Passer for ledere, helsearbeidere, teologer, pedagoger, filosofer og... Read More

WHO om alternativ behandling

Etterspørselen etter alternativ behandling  er stor, og tilbud bør bli  tilgjengelig for alle. Det mener Verdens helseorganisasjon (WHO). WHO anser  alternativ til skolemedisinen som en... Read More