Kategori

FORSKNING

Psykodrama ved medikamentregning og testangst

For menneskser med medikamentregning og testangst  kan psykodrama være tingen. Det viser resultater fra en pilotstudie av psykodramabasert studentoppfølging ved Høyskolen i Buskerud.

Psykodrama mot matteangst

Det er mulig å redusere angst ved å skulle ta matte-eksamen. Psykodrama er brukt med hell: Se her:

Psykoterapi og forskning

Det er skrevet og forsket mye på psykoterapi de siste 25 årene (innenfor psykologi og samfunnsfag). Det er da forsket på hvordan psykoterapi virker og... Read More

Mindreårige asylsøkere og EXIT

Ressurssenter for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, (RVTS Nord), i samarbeid med Melinda Meyer på Norsk institutt for kunstuttrykk og kommunikasjon (NIKUT) og Utlendingsdirektoratet (UDI)... Read More

Pøbelprosjektet og psykodrama

Det er skrevet to masteroppgaver om bruk av psykodrama i arbeidet med ungdom i Pøbelprosjektet. Prosjektet har hjulpet mange ungdommer som var falt ut av... Read More

Effekt av psykoanalytisk langtidsterapi

90-tallet startet den tyske foreningen for psykoanalyse, psykoterapi og psykosomatikk et forskningsprosjekt med det formålet å undersøke effektivitet og effisiens av psykoanalytisk langtidsterapi. Er psykoanalytisk... Read More

Ungdom med adferdsvansker og psykodrama

I en metastudie sammenlignet Smokowski og Bacallao (2009) latin-amerikanske familier, hvor 56 familier deltok i aksjonsorientert ferdighetstrening (psykodrama) og 25 familier deltok i kun ustrukturerte... Read More