NFP vil etterhvert formidle en liste med linker til hver forenings terapeutbase.

Inntil videre kan du besøke hver forenings hjemmeiside, noen av foreningene har søkbare lister over sine terapeuter.