Åpne arrangementer

MI jubileumskonferanse 7 og 8 juni i Oslo.

Stemmer i Nåtiden.
Psykodrama i dagens samfunn – et fag i utvikling?

MI Moreno Instituttet jubileumskonferanse

Stemmer i nåtiden. Psykodrama i dagens samfunn – et fag i utvikling?

Velkommen til Moreno Instituttets jubileumskonferanse
7 og 8 juni 2017.

Vi byr på et variert faglig program hvor dagsaktuelle temaer med relevans til en rekke psykoterapeutiske retninger drøftes og belyses.

Workshoptemaer og workshopholdere:

Den relasjonelle hjernen – Kirsti Silvola.
Hvem er jeg og hvem er de andre? Hvordan integrere seg i en ny kultur etter en traumatisk hendelse? – Melinda Meyer.
Fifty Shades of Eros: Exploring the Poetics of Sex and the Nature of Desire (Psychodrama and Dance Therapy Workshop) – Leandra Perrotta.
Teateret og gruppen – Psykodrama som gruppeterapeutisk metode – Arne Husjord.
Psykodrama som metode for dialog og konflikthåndtering – Eduardo Verdu.

MI jubileumskonferanse.

Workshopholdere på MIs jubileumskonferanse.

 

Festmiddag med underholding onsdag 7 juni.

Påmeldingsfrist: 20 mai 2017
Deltakelse på konferansen er godkjent som 13 klokketimer profesjonell faglig oppdatering (PFO)