Kurs

Konflikthåndtering psykodrama Moreno Instituttet

MI – lederutdannelse psykodrama 2018-2020

Videreutdanning i psykodrama, sosiometri og gruppepsykoterapi 2018-2020

Moreno Instituttet i samarbeid med Svenska Moreno Instituttet, tilbyr lederutdannelse i psykodrama.

”Ressursene finnes i gruppen – løsningen i relasjonene”

Har du en grunnutdanning i psykodrama har du nå en unik mulighet til å bygge ut din kompetanse. Moreno Instituttet  inviterer til lederutdannelse i samarbeid med det Svenske Moreno Instituttet. Utdannelsen passer for deg som ønsker å fordype deg mer i Moreniansk filosofi og metode. Studentene får utdypende praktisk og teoretisk kunnskap om psykodrama, sosiometri og gruppepsykoterapi. Det vil også undervises i moderne psykoterapi, traumeforståelse og traumebehandling, konflikthåndtering og veiledning i løpet av studiet.  Utdanningen har gjennomgående fokus på kreativitet og spontanitet, samt teaterets og lekens rolle i psykodrama som kreativ handlingsmetode. Relasjonsfokus vektlegges i studiet og vil gi studentene bred kompetanse og praktisk erfaring med metoder for å jobbe relasjonsbevisst. Et holistisk grunnsyn gjør at vi vier oppmerksomhet til både kropp, sinn og sjel.

Lederutdannelse psykodrama MI 2018-20

Lederutdannelse psykodrama – Moreno Instituttet i samarbeid med Svenska Moreno Instituttet.

Studiet er samlingsbasert og består av ti fagsamlinger og fire praksissamlinger. I tillegg er det krav om egenterapi og veiledning utenom de obligatoriske samlingene.
Første samling er planlagt 11 til 14 januar 2018.

Utdanningen gir mulighet til både faglig og personlig utvikling og vil gi redskaper og innsikt for bedre samhandling med andre mennesker, både privat og i jobb; som gruppeleder, veileder, underviser, leder og som kollega. Etter endt utdannelse og bestått eksamen har du mulighet til å praktisere som terapeut.


Velkommen til informasjonsmøte om utdannelsen torsdag 16 november Klokken 18:00 i Skippergata 9,Oslo (MorenoHuset, 10 minutters gange fra Oslo Sentralstasjon).

Du er også velkommen til å ta kontakt om du ønsker mer informasjon og en samtale om studiet.
Meld deg gjerne på til informasjonsmøtet via:
Send e-post til Morenoinstituttet
Eller på mobil: 40 47 32 18
innen 15 november innen klokken 15.

Om du ikke har anledning til å komme på infokvelden, kan du gjerne ta kontakt på e-post eller telefon.

Moreno Instituttet Norge

Kontakt Morenoinstituttet på e-post.

Mobil: 404 73 218