Aktuelt

Nodak – Nytt masterstudie ved HSN – høst 2017

Nodak er nå i gang med et samarbeid med Høgskolen i sørøst Norge om oppstart av 30 studiepoeng i danse- og bevegelsesterapi på Masternivå. Studiestart mars 2017, søknadsfrist januar 2017. Mer info kommer snart.

Følge med på Nodak sin hjemmeside.