Aktuelt

Personvernlov - fagkveld for medlemmer - GDPR

NFP – fagkveld i Oslo 5 april, om GDPR – for medlemmer

VI FÅR NY PERSONVERNLOV I NORGE
ER DU FORBEREDT?

Personvernlov.
NFP har invitert Petter Marthinsen til å holde foredrag for deg.
Marthinsen arbeider med implementering av den nye loven i små og mellomstore bedrifter.
Den nye loven innebærer nye og strengere krav til alle som behandler personopplysninger.
Alle virksomheter pålegges å ha klar dokumentasjon på at bedriften fyller personvernforordningens kriterier innen 28 mai 2018.
Marthinsen skal gjennomgå reglene, og tydeliggjøre hva vi som privatpraktiserende terapeuter må ha på plass, for å drive lovlig.
Det blir gitt konkret innføring i de rutiner og dokumenter som er nødvendige for oss.
Det er dessuten satt av rikelig med tid til spørsmål.

VELKOMMEN!

STYRET I NFP
ØNSKER VELKOMMEN TIL
FAGKVELD OM PERSONVERN

STED: Norsk Gestaltinstitutt, Pilestredet 75C, 0354 Oslo
TID: Torsdag 5 april 2018, klokken 18:00 – 21:00
PRIS: Gratis adgang.
PFO: Gir 3 PFO timer.

HVEM KAN DELTA: Kun for praktiserende terapeuter som gjennom sin forening indirekte er medlemmer av NFP.

Les hele invitasjonen her.