Åpne arrangementer - kurs

Moreno Instituttet

MI – helgegrupper i psykodrama i Oslo, jun / sep / nov.

Kropp, stemme og psykodrama

Helgegruppe psykodrama

1 – 3 juni, 21 – 23 september, 2 – 4 november
Delta en, to eller tre helger, rabatt ved deltakelse alle helger.

Psykodramagruppe. Morenoinstituttet - helgegrupper i psykodrama.

Psykodramagruppe. Morenoinstituttet – helgegrupper. Kropp, stemme og psykodrama.

Praktisk informasjon:

 • Datoer: 1 – 3 juni, 21 – 23 september, 2 – 4 november
 • Tid: Fredag klokken 17:00 – 21:00
  Lørdag klokken10.30 – 18:00
  Søndag klokken 10.30 – 18:00
 • Sted: Skippergata 9 i Oslo (MorenoHuset)
 • Gruppen ledes av Arne Husjord og Marianne Natvig og arrangeres i samarbeid med Moreno Instituttet
 • Pris: Kroner 2.500,- for en helg. Tre helger: 6000,-
 • Antall deltakere: 8 personer per helg
 • Påmelding: Send e-post til Morenoinstituttet

Psykodramagruppe

Helgegruppen gir mulighet til å utforske ressurser og livsutfordringer gjennom bevegelse, stemmeuttrykk og handling. Det blir fysiske økter med ledete øvelser med intensjon å varme opp kroppen, forløse spenninger og komme i kontakt med følelser. Det blir også økter med øvelser for stemme og pust med hensikt å varme opp og forløse stemmen. Arbeidet med kropp og stemme fungerer som oppvarming til psykodrama. På psykodramascenen får gruppedeltakere mulighet til å spille ut aktuelle livstemaer med mål om å tilegne seg større innsikt og utforske nye hensiktsmessige handlingsmuligheter.

Gruppen egner seg både for deg som er godt kjent med psykodrama og deg som ikke har erfaring fra psykodrama fra før. Du velger selv hva du vil ta fram og jobbe med i gruppen. Gruppen er taushetsbelagt.

Som holistisk terapeutisk metode er vi i psykodrama opptatt av hele mennesket hvor sammenhengen mellom kropp, sinn og sjel vies oppmerksomhet. Det har i mer tradisjonelle terapeutiske retninger ikke vært like stort fokus på kroppens betydning i vurdering og behandling av psykiske helseplager. Dette er i endring. Det er nå større enighet om at god psykisk helse og behandling av psykiske  helseplager fordrer et fokus på hele mennesket hvor også kroppens betydning vektlegges. Deltakelse i denne gruppen gir innsikt og egenerfaring i fysisk basert inngang til helsefremmende terapeutisk arbeid.

Deltakelse en helg gir 20 timer terapeutisk egenerfaring (godkjent gruppeterapi for studenter ved MI og godkjent som egenerfaring ved opptak til studier ved MI). Deltakelse i gruppen gir PFO timer for hovedmedlemmer av PIN/NFP.

Mer informasjon om helgegruppen.

Trykk her for informasjon om åpne kurstilbud / helgegrupper på Morenoinstituttet.