Kurs

Norsk Forening for Integrativ Terapi

NFIT-kurs alvorlige psykiske lidelser-februar 2018-Oslo

Psykopatologi – NFIT holder kurs:
Alvorlige psykiske lidelser.
11 februar 2018, kl 11:00 til 19:00 i Oslo.


NFIT – Norsk Forening for Integrativ Terapi, inviterer psykoterapeuter, og andre interesserte, til et faglig oppdateringskurs om alvorlige psykiske lidelser, med psykologspesialist Mirka Kraus som foreleser.

Norsk Forening for Integrativ Terapi (NFIT) har gleden av å invitere psykoterapeuter og andre interesserte til et faglig oppdateringskurs med psykologspesialist Mirka Kraus som foreleser.

Psykoterapeuter møter mennesker med alvorlige sykdommer, som ofte er avhengig av et tverrfaglig behandlingstilbud. Hvordan vurderer vi alvorlighetsgrad? Hvor godt er vi i stand til å hjelpe klienter videre til et tverrfaglig behandlingstilbud, som inkluderer spesialisthelsetjenesten? Dette kurset er en mulighet til å oppdatere kunnskap for å kunne identifisere komplekse alvorlige tilstander.

​Mirka Kraus er spesialist i klinisk psykologi og privatpraktiserende psykolog. Hun har mange års erfaring, og driver i dag Klinikk 60 pluss.

Psykopatologi NFIT kurs med Mira Kraus

Psykologspesialist Mirka Kraus underviser om alvorlige psykiske lidelser.


Faglig innhold:

Kurset skal gi en oversikt over psykopatologi og psykiske lidelser.  Kjennetegn og symptomer ved de mest vanlige alvorlige psykiske lidelser blir gjennomgått.


Læringsutbytte:

Kunnskap

  • Oppdatert kunnskap om alvorlige psykiske lidelser

Ferdigheter

  • Å kunne redegjøre for kliniske observasjoner som kan tyde på alvorlige psykiske sykdomstilstander

Generell kompetanse

  • Kunnskap om hvordan man hjelper alvorlig syke videre inn i spesialisthelsetjenesten

  • Å erkjenne sitt kompetansenivå og arbeide i tråd med norsk lovgivning som regulerer behandling av alvorlig syke

 

Kurset er godkjent som 6 t faglig oppdatering for medlemmer i NFIT.  Deltakere fra andre organisasjoner og fagmiljøer oppfordres til å søke PFO-poeng i sin egen organisasjon.

Deltakeravgift: 1500,-

Påmelding til NFIT v/ studieadministrator Berit Aanesen:
Send e-post til Berit Aanesen
Eller ring mobil. (+47) 95051299

Påmeldingsfrist: 2 februar 2018.