Aktuelt

Videreutdanning i danse og bevegelsesterapi 30 studiepoeng på Masternivå

Videreutdanning masternivå dans-bevegelsesterapi vår 2018

Videreutdanning i danse og bevegelsesterapi 30 studiepoeng på Masternivå.

Videreutdanning i danse og bevegelsesterapi 30 studiepoeng på Masternivå

Videreutdanning i danse og bevegelsesterapi 30 studiepoeng på Masternivå

 

Målet med studiet er å gi deg grunnleggende kunnskap og kompetanse i faget danse og bevegelsesterapi. Studiet vil være erfarings basert og du vil utfordres til å utforske, utvikle og forstå kroppens språk, egne bevegelsesmønstre, sammenhengen mellom kropp og psyke, bevegelsespsykologi og samhandling med andre.

Studiet skal kvalifisere til anvendelse av danse- og bevegelsesterapi i samarbeid med andre yrkesgrupper og involverte parter i behandlings- og undervisningsopplegg. Dette kan dreie seg om behandling, pedagogisk virksomhet og forebyggende- og rehabiliterende virksomhet.

Studiet består av fem samlinger på tre dager (helgesamlinger fredag til søndag), totalt 15 dager. Første samling går over fire dager.

Det er obligatorisk deltagelse på samlingene.

Samlingsdatoer: 1.-4. februar 6.-8. april 8.-10. juni 24.-26. august og 12.-14. oktober 2018

Opptakskrav: Bachelorgrad eller tilsvarende 3 årig høyskoleutdanning innen sykepleie, ergoterapi, fysioterapi, vernepleie, pedagogikk eller sosial- og velferdsfag samt høyskoleutdanning innen dans eller idrett. Det er vesentlig at søkeren har praksis innen dans og bevegelse. For å bli tatt opp til studiet må søkeren være i en relevant arbeidssituasjon under studiet hvor det er mulig å prøve ut ulike metoder og aktiviteter knyttet til faget.

Kostnader: Studiet vil koste 35 000 pluss studieavgift

Søknadsfrist: 15. november 2017